Villa Houmont


De bouwwerkzaamheden  heb ik vanaf  november 2008 vastgelegd op 

http://chaletardennen.wordpress.com/

Wegens ziekte van mijn vrouw zijn de bouwwerkzaamheden  begin januari 2009 stilgelegd

en heb bovengenoemd blog verder gebruikt om het ziekte verloop vast te leggen.


Nu we na een jaar de bouw weer opstarten zal het verloop hiervan te volgen zijn op

http://chaletardennen.wordpress.com en het ziekte verloop

te volgen op  http://ziektevankahler.wordpress.com/